pdf压缩文件怎么压缩最小

       品牌型号:联想昭阳K4e-IML

       系统版本:Windows 10

       软件版本:嗨格式PDF转换器3.2.164.518


       1、打开安装在电脑上的嗨格式PDF转换器,选择“PDF压缩”功能;       2、将要转换的文件添加进来,选择压缩等级为“文件大小优先”,也可以在上方拖动调整文件大小。设置输出目录后,点击“开始压缩”;       3、点击“打开文件”,查看压缩成功的文件。 

 
热门推荐
Copyright © 2020 Auntec Co., Ltd. 苏州开心盒子软件有限公司版权所有