win10屏保关闭

       品牌型号:联想昭阳K4e-IML

       系统版本:Windows 10


       1、鼠标右键点击桌面空白处,右键菜单选择个性化;       2、在个性化界面点击锁屏界面,下拉找到“屏幕保护程序设置”;       3、选择保护程序为“无”,再单击“确定”即可。

Copyright © 2021. 苏州舜心科技有限公司 版权所有
商业合作:lingfenmao@auntec.com