ps怎么把图片拉大拉小

       品牌型号:联想昭阳K4e-IML

       系统版本:Windows 10

       软件版本:PS CC 2018


       一、调整图片大小

       1、打开PS,新建画布,将要调整的图片素材插入进来;       2、按快捷键Ctrl+T打开自由变换工具。       3、拖动自由框边角,调整至需要大小保存即可。       二、调整视图大小

       如果是作图过程中为了方便预览调整视图大小,按住键盘上的Alt键同时滑动滚轮即可调整缩放大小。

Copyright © 2020 Auntec Co., Ltd. 苏州开心盒子软件有限公司版权所有