qq如何录屏

2020-12-01

       品牌型号:联想昭阳K4e-IML

       系统版本:Windows 10

       软件版本:QQ9.4.0


       1、启动电脑上的QQ并登录账号;       2、打开任意一位联系人的聊天框;       3、选择小剪刀选项中的“屏幕录制”功能,也可以用快捷键【Ctrl+Shift+S】来启动这个功能;       4、框选录屏区域;       5、点击“开始录制”;       6、需要停止录制的时候点击“结束录制”就可以了;       7、结束后会出现屏幕录制预览,右下角点击保存,将视频保存到本地。

猜你喜欢
Copyright © 2021. 苏州舜心科技有限公司 版权所有
商业合作:lingfenmao@auntec.com