win10录屏快捷键

[!--temp.pcvideo--]
2021-03-01

       品牌型号:联想昭阳K4e-IML

       系统版本:Windows 10

       软件版本:嗨格式录屏大师2.12.381.119


       一、系统录屏快捷键

       按下组合键“Windows+G键”就可以启动win10系统自带的xbox录屏功能。       点击圆点开始录制。       二、专业录屏快捷键

       首先打开电脑上的嗨格式录屏大师,在首界面选择需要的录制模式后,再设置各种详细参数;       设置完毕按“alt+1”就开始录制了。       录制完再按下“alt+2”就能结束录制了。       快捷键组合在“设置”中可以根据自己的使用习惯来修改,但是要注意不要与其他热键冲突哦。

猜你喜欢
Copyright © 2021. 苏州舜心科技有限公司 版权所有
商业合作:lingfenmao@auntec.com